fbpx

Tõlketööd ja teksti toimetamine

Hispaania keele tõlketööd

Tarara pakub äri-, teadus- ja tehnilste tekstide professionaalset tõlketeenust.

Tänapäeval kasutatakse tõlketeenuse pakkumisel laialdaselt masintõlget, mille keeletoimetaja üle vaatab ja korrigeerib. Masin ei pruugi aga olla piisavalt täpne. Näiteks võib tekst sisaldada metafoore, retoorikat vms, mida automatiseeritud tõlkelahendus ei pruugi tuvastada. Nii võib osa olulisest infost kaotsi minna või sihtkeeles lausa eksitavalt kõlada.

La Tarara masintõlget ei kasuta ja kogu töö teevad ära vastava kvalifikatsiooniga inimesed. Tekstidega tegelevad algusest lõpuni spetsialistid, kes omavad selleks vastavat väljaõpet ja piisavat kogemust. Meie tõlgid räägivad hispaania ja inglise keeli emakeeltena. Nad on elanud pikalt nii Hispaanias kui ka Eestis, mistõttu mõistavad hästi nende keelte ja kultuuride erilisi nüansse, mida masin ei pruugi tuvastada. Tänu pikaajalisele keelepraktikale erinevates kultuuriruumides, saavad tõlgitud tekstid soravad ja kvaliteetsed.

Tõlketöid tehes on meie peamiseks eesmärgiks klientide rahulolu ja sujuv, sõbralik koostöö.

 

Pakutavad Hispaania keele tõlketööd:

 • hispaania-inglise / inglise-hispaania
 • inglise-eesti / eesti-inglise
 • hispaania-eesti / eesti-hispaania

 

Toimetamine

Kirjutades ja tõlkides jäävad teksti sisse paratamatult mitmed vead ning seetõttu on oluline valmisteksti järeltöötlemine. Toimetamise, korrigeerimise ja lokaliseerimise käigus viiakse tekst vastavusse õigekeelsusnõuetega, parandatakse trükivead, jälgitakse teksti loogilist ülesehitust, stiili, loetavust ja seda, et tekst saaks ühemõtteline ja ladus selle jaoks, kes seda lugema hakkab. Kui tahad, et Sinu töö saaks veatu, lase see läbi vaadata kõrvalisest isikust spetsialistil, kes on spetsialiseerunud vigade leidmisele ja nende parandamisele.

Keeleline korrektuur

Keelelise korrektuuri käigus vaadatakse üle ja parandatakse kõik tekstis esinevad keele-, trüki- ja kirjavead ning viiakse tekst vastavusse kõikide õigekeelsusnõuetega. Korrektuuri käigus ei kontrollita tekstis esinevaid faktivigu ega tehta sisulisi või stiilialaseid parandusi, mis on olulised teksti ladususe ja loetavuse parandamiseks.

Toimetamine

Tekstide toimetamisel tehakse parandused, mis muudavad teksti ülesehituse loogiliseks ja üheselt mõistetavaks. Kontrollitakse fakti- ja sisuvead ning muudetakse tekst ladusaks. Vajadusel sõnastab toimetaja laused ümber või parandab sõnavalikut. Samuti kontrollib loogika- ja õigekirjavigu, tekstis kasutatud terminite asjakohasust ning veendub, et algse teksti mõte on tõlkes õigesti edasi antud.

 

Lokaliseerimine

Lokaliseerimise käigus kohandatakse tekst lugeja kultuuriruumi, traditsioonide ja seadustega nii, et lugejal jääb mulje, justkui oleks tekst koostatud tema emakeeles. Selleks on vaja põhjalikult tunda nii siht- kui lähtekeele kultuuriruume. Näiteks kõlaks ingliskeelne väljend „Hold your horses“ eesti keelde otse tõlgituna „Hoia oma hobuseid“, mis eestlases äratundmist ei tekita ega anna seda, mida tegelikult öelda taheti. Lokaliseerimise käigus leitaksegi muuhulgas sellistele olukordadele sihtkeeles sobiv vaste, mis kannab sihtkultuuris sama tähendust ja peegeldab seda, kuidas sihtkultuuris teatud ideid või kontseptsioone väljendatakse.

 

La Tarara pakub ärikommunikatsiooni, kodulehtede, reklaamide ja muude hispaaniakeelsete tekstide korrektuuri, stiili kohendamist ja lokaliseerimist. Mida täpselt tekstiga teha on vaja, sõltub teksti eesmärgist ja lähtetekstist. Võta meiega ühendust ja peame koos nõu. 

 

  Küsi pakkumist

  Nimi

  E-mail
  Telefoninumber
  Sõnum