fbpx

Õpetamise tasemed ja tasemetest

Hispaania keele tasemetest

Kui Sa pole keeleõppega päris nullist alustamas, siis soovitame meid külastada enne kursuse keeletaseme valimist. Kohtumisel teeme läbi mõned keeletestid, mis aitavad teha kindlaks just Sulle sobiva kursuse ning saame aimu Sinu õpivajadustest ja -huvidest. Testimine on tasuta. Täida “Küsi pakkumist” vorm ja lepime keeletestiks aja kokku.

Keele õpetamise tasemed:

La Tarara keeltekooli õppetasemed on organiseeritud Euroopa ühtse keeleõpperaamistiku kohaselt.
Lõpetades kursuse on õpilane võimeline kasutama hispaania keelt järgnevalt:

Tase A1 (algeline keeleoskus – algtasemel keelekasutaja):
Õpilane on võimeline tutvustama ennast ja teisi, suudab anda põhiinfot oma kodukoha, linna, harjumuste, maitse, kavatsuste kohta ning oskab lühidalt rääkida inimestest, keda ta tunneb. On võimeline suhtlema vestluspartneriga, kes räägib aeglaselt, selgelt ja lihtsate lausetega.
Selle taseme saavutamiseks on tarvis õppida 90 akadeemilist tundi.

Tase A2 (elementaarne keeleoskus – lihttasemel keelekasutaja):
Õpilane suudab suhelda põhitasemel ja rääkida perekonnast, huviväärsustest, maitsetest, hobidest, tööst ja õpingutest. Samuti on õpilane võimeline rääkima nii minevikukogemustest, jutustama lühidalt lugusid kui ka vestlema tulevikuplaanidest, vajadustest ja keskkonnast.
Selle taseme saavutamiseks on tarvis õppida 120 akadeemilist tundi.

Tase B1 (kesktase – iseseisev keelekasutaja)
Õpilane on võimeline lahendama hispaania keeles tavalisi olukordi tuttavas keskkonnas. Õpilane saab aru lihtsate tekstide põhipunktidest, kui need puudutavad tööd, õpinguid või vaba aja teemasid. Ta on võimeline kirjutama lihtsaid tekste tuttavatel teemadel ja teemadel, mis teda isiklikult huvitavad. Õpilane suudab kirjeldada kogemusi, sündmusi, soove ning on võimeline kaitsma oma seisukohti ning tegema plaane.
Selle taseme saavutamiseks on tarvis õppida 150 akadeemilist tundi.

 

Tase B2 (kõrgem kesktase – iseseisev keelekasutaja)
Õpilane suudab suhelda hispaania keeles seda keelt emakeelena rääkijatega loomikult ja soravalt nii, et see pole ülemäärast pingutust nõudev ühegi vestleja jaoks. Õpilane on võimeline aru saama keeruliste tekstide nii konkreetsete kui ka abstraktsete teemade põhisisust. Vestluses on ta võimeline üles näitama selget ja detailide rikast käsitlust erinevatel teemadel, kaitsma oma seisukohti ning selgitama erinevate valikute plusse ja miinuseid.
Selle taseme saavutamiseks on tarvis õppida 180 akadeemilist tundi.

Tase C1 (edasijõudnud – vilunud keelekasutaja)
Õpilane on suuteline vestlema sujuvalt ning spontaanselt ilma silmnähtavate raskusteta õige väljendusviisi valimisel. Ta on võimeline aru saama erinevatest tekstidest kõrgemal tasemel ning saab aru ka ülekantud ja kaudsetest tähendustest. Õpilane on võimeline looma selgeid ja hästi komponeeritud detailseid tekste keerulistel teemadel. Ta suudab korrektselt käituda igapäevastes, akadeemilistes ja erialastes olukordades.
Selle taseme saavutamiseks on tarvis õppida 180 akadeemilist tundi.

Lisamärkus:
Meie kursuste keeletasemed on jagatud 30 akdeemilist tundi kestvateks alamtasemeteks:
A1.1, A1.2, A1.3.
A2.1, A2.2, A2.3, A2.4
B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5
B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6
C1 – Sõltub õpilase eelnevast kogemusest, mis tähendab, et kohandame kursuse vastavaks õpilaste tegelikele vajadustele.

 

  Küsi pakkumist

  Nimi

  E-mail
  Telefoninumber
  Sõnum

  < tagasi