fbpx

Õppekorralduse alused

Hispaania klubi ja keeltekool La Tarara ( La Tarara OÜ registrikoodiga 14522251) on täiendkoolitusasutus, mis pakub soovijatele hispaania keele kursuseid ja eratunde nii klassiruumis kui virtuaalselt. Meie kooli õpetajatega saab tutvuda SIIT

 

Õppekorralduse alused

 

Kursustele registreerumine ja teenuse eest tasumine. Osalemine ja osalemise tühistamine.

Keeltekooli kursustele saab registreeruda meie veebilehel asuva vormi kaudu või e-kirja teel. Pakume kursuseid nii klassiruumis kui ka virtuaalselt.

Kui õppija on andnud oma õppimisoovist märku, siis anname 3-e tööpäeva jooksul tagasidet ning esmast infot kursuse toimumise, grupi komplekteerimise ja muu korraldusliku poole osas. Soovi korral saab õppija enne kursusega liitumist teha tasuta tasemetesti.

Õppija jaoks on koht talle sobivas grupis tagatud kui õppija on teenuse eest tasunud arvel märgitud maksetähtajaks. Kursuse eest tasumine käib arve alusel, mille edastab õppijale raamatupidaja. Sõltuvalt keeletasemest võib kursuse tasule lisanduda ka õpiku hind.

Juhul kui õppija soovib kursusest loobuda, siis tuleb sellest e-kirja teel meile märku anda. Kui õppija soovib kursusest loobuda juba käimasoleva kursuse jooksul, siis tuleb sellest märku anda samuti e-kirja teel. Keeltekool ei ole kohustatud kursuse eest tasutud summat õppijale tagastama kui kursus on pooleli jäetud mõjuva tõendatava põhjuseta. Tõendatava põhjuse olemasolul tagastatakse summa, mis on võrdne 90% ulatuses tundidega, millest õppija osa ei võta.

Kui keeltekool ei suuda tagada kursuse toimumist, siis tagastatakse õppijale makstud õppemaks 100% ulatuses. Kui keeltekool ei suuda tagada tunni toimumist (näiteks õpetaja haigestub), siis tehakse tund järgi õpilastele sobival ajal või leitakse tunni jaoks asendusõpetaja.

Õppija soovi korral väljastatakse talle tõend läbitud taseme ja teemade kohta.

Keeltekoolil on õigus õppija kursuselt välja arvata kui õppija on korduvalt rikkunud rängalt häid tavasid, mis tagavad meeldiva õppekeskkonna kõikide osapoolte jaoks (takistab pahatahtlikult õppeprotsessi, on ohuks teistele õppijatele ja personalile).

 

Õppekeskkond

Keeltekool asub Tallinna kesklinnas aadressil Liivalaia 22, 6-l korrusel. Ruumid on sobilikud keeletundide jaoks, 6-le korrusele pääseb nii trepist kui liftiga. Meie neljas klassiruumis on olemas kõik õppetööd toetavad kaasaegsed lahendused (sh tahvel, esitlustehnika, internet). Virtuaalseid tunde viime läbi Zoom keskkonnas. Kursused toimuvad vastavalt kursustekalendrile ning soovi korral saab sobiva grupi ning kursuse leidmisel ka jooksvalt liituda.
Õppetöö toimub peamiselt hispaania keeles, kuid abistavaks keeleks on nii inglise kui vähesel määral ka eesti keel. Asjaajamine, st kursustele registreerumine, kirjavahetus administratsiooniga toimub eesti keeles (vajadusel inglise ja hispaania keeles).

 

Kvaliteedi tagamine

Keeltekooli õppekavu koostades oleme lähtunud täiskasvanute koolituse seadusest ja täiendkoolituse standarditest.

Keeleõppes lähtume  Euroopa keeleõppe raamdokumendist. Õppekavasid uuendatakse ja ajakohastatakse koolidirektori ja õpetajate koostöös regulaarselt ning neid kohendatakse ka vastavalt konkreetsele grupile (näiteks jälgides konkreetse grupi poolt seatud eesmärke). Õppekavad kinnitab koolidirektor.

Õpetajad omavad aastatepikkust õpetamise kogemust ning lisaks uuendavad nad oma teadmisi ja õpetamismeetodeid erinevate kursuste ja konverenstide abil aastaringselt.

Tagasisidet küsitakse õppijatelt nii jooksvalt kursuse vältel ning lõpus suuliselt ja e-kirja teel ning samuti tagasisidevormi teel.  Tagasisidest saadav info analüüsitakse ning infot kasutame teenuse parenamiseks.